Xue Huizi

for Alexander Wang 2022 Show

Xue Huizi

for
Alexander Wang 2022 Show
Alexander Wang - Designer
Charlie Le Mindu - Hair Stylist
Diane Kendal - Makeup Artist
Anita Bitton - Casting Director
Mei Kawajiri - Manicurist
Xue Huizi